Social Sikring ved Arbejde i Udlandet: En Omfattende Guide

Når du arbejder i udlandet, kan det have betydelige konsekvenser for din sociale sikring. Her er en detaljeret guide til, hvordan din sociale sikring fungerer, når du arbejder i udlandet som dansk statsborger:

Bevare Dansk Social Sikring

Du har mulighed for at bevare din danske sociale sikring, selv når du arbejder i udlandet. Dette betyder, at du stadig kan have ret til danske sociale ydelser. Her er, hvordan du kan bevare din danske sociale sikring:

 • Søg Afgørelse om Dansk Social Sikring: Hvis du er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, kan du søge om at være omfattet af dansk social sikring, selv når du arbejder i udlandet. Du kan finde flere oplysninger om din specifikke situation på de relevante myndigheders hjemmesider.
 • Søgning i Danmark eller i Udlandet: Hvis du arbejder i flere lande, skal du søge om en afgørelse fra det land, hvor du bor. Bor du i Danmark, skal du søge hos Udbetaling Danmark. Hvis du skal udsendes fra Danmark til et andet land, skal du også søge om en afgørelse hos Udbetaling Danmark.

Hvad Betyder Dansk Social Sikring i Udlandet?

At være omfattet af dansk social sikring, når du arbejder i udlandet, betyder ikke, at du automatisk har ret til danske sociale ydelser. Selvom du er dansk statsborger, bor og betaler skat i Danmark og har en dansk arbejdsgiver, skal du stadig søge om at være omfattet af dansk social sikring for at kunne modtage sociale ydelser fra danske myndigheder.

Sikret i Ét Land

Når du har fået en afgørelse om, at du er omfattet af dansk social sikring under arbejde i udlandet, har du og din arbejdsgiver ikke pligt til at indbetale til sociale sikringsordninger i udlandet. Dette forenkler arbejdsforholdet og skaber klarhed omkring sociale ydelser.

Hvem at Kontakte ved Behov for Ydelser

Afhængigt af den specifikke sociale sikringsydelse, du har brug for, skal du kontakte forskellige myndigheder:

 • Sygesikring efter sundhedsloven: Kontakt Udbetaling Danmark, International Sygesikring.
 • Dagpenge ved sygdom: Kontakt din kommune.
 • Dagpenge ved barsel og adoption: Kontakt Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge.
 • Arbejdsløshedsforsikring: Kontakt din arbejdsløshedskasse.
 • Førtidspension: Kontakt din kommune.
 • Folkepension: Kontakt Udbetaling Danmark, Pension.
 • Tjenestemandspensioner: Kontakt din arbejdsgiver.
 • ATP Livslang Pension: Kontakt ATP.
 • Familieydelser, fx børneydelse og børnetilskud: Kontakt Udbetaling Danmark, Familieydelser.
 • Arbejdsskadeforsikring: Kontakt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
 • Efterløn: Kontakt din arbejdsløshedskasse.

A1-Attest: Dokumentation for Social Sikring i Udlandet

En A1-attest er en dokumentation over for myndigheder inden for EU eller EØS, der bekræfter, at du er omfattet af dansk social sikring, når du arbejder i udlandet. Når du bliver dansk socialt sikret ved arbejde i udlandet, får du også en A1-attest. Dette dokument er afgørende for at bevise din sociale sikringssituation.

Hjemmearbejde og Social Sikring

I kølvandet på covid-19-pandemien har hjemmearbejde i bopælslandet ikke haft nogen indflydelse på den sociale sikring, da hjemmearbejde blev anerkendt som en vigtig foranstaltning for at bekæmpe spredningen af covid-19. Dette ændres dog fra den 30. juni 2022, hvor omfanget af hjemmearbejde afgør, hvor du er socialt sikret.

Hvor meget arbejder du hjemme? Din ret til sygesikring og sociale ydelser afhænger nu af, hvor meget du arbejder hjemmefra din bopæl, når du bor i et andet land end din arbejdsplads:

 • Arbejder du hjemme i gennemsnit 1 dag om ugen (under 25 procent af din arbejdstid), er du socialt sikret i det land, hvor din arbejdsgiver har adresse.
 • Arbejder du derimod hjemme i gennemsnit 2 dage eller mere om ugen (mere end 25 procent af din arbejdstid), er du socialt sikret i det land, hvor du har bopæl.

Hvis du bor i Sverige, er der særlige regler, der tillader dig at arbejde hjemmefra op til 50 procent af din arbejdstid og stadig være socialt sikret i Danmark, hvis du og din arbejdsgiver søger om en Øresundsaftale.

Arbejde i Øresundsregionen

Danmark og Sverige har indgået en Øresundsaftale om social sikring for Øresundsregionen. Efter denne aftale kan du være omfattet af dansk social sikring, selvom du normalt ville være omfattet af svensk social sikring. Dette gælder, når du bor i Sverige og arbejder i Danmark for en dansk arbejdsgiver, samtidig med at du arbejder mindst 25 procent af din arbejdstid i Sverige for den danske arbejdsgiver. Dit arbejde i Sverige må dog ikke overstige 50 procent af den samlede arbejdstid.

Sådan Søger du om Dansk Social Sikring

For at søge om dansk social sikring, følg disse trin:

 1. Udfyld den relevante blanket, afhængigt af din situation. Der er specifikke blanketter for EU-borgere og tredjelandsborgere.
 2. Søg derefter om dansk social sikring og vedhæft den udfyldte blanket som en del af din ansøgning.

Arbejde i To eller Flere EU/EØS-Lande eller Schweiz

Hvis du arbejder i to eller flere EU/EØS-lande eller Schweiz samtidig, f.eks. som en del af din jobfunktion, gælder forskellige regler afhængigt af, om du er lønmodtager eller selvstændig:

Hvis du er lønmodtager

Hvis du er begyndt at arbejde i flere lande efter den 1. januar 2015:

 • Bor du i Danmark og arbejder i flere EU/EØS-lande eller Schweiz, herunder mindst 25 procent i Danmark, er du omfattet af dansk social sikring, uanset om du arbejder for en dansk eller udenlandsk arbejdsgiver, og uanset hvor mange arbejdsgivere du har.
 • Bor du i Danmark og arbejder i flere EU/EØS-lande eller Schweiz, men mindre end 25 procent i Danmark, er du stadig omfattet af dansk social sikring, hvis du er ansat hos mindst én dansk arbejdsgiver eller samtidig arbejder for to eller flere arbejdsgivere, hvor mindst to af dem har hjemsted i andre EU/EØS-lande end Danmark. Dette gælder også, hvis den ene arbejdsgiver f.eks. har hjemsted i Schweiz, og den anden arbejdsgiver har hjemsted i et andet EU/EØS-land end Danmark.

Bor du ikke i Danmark og arbejder i flere EU/EØS-lande, men mindre end 25 procent i dit bopælsland, er du omfattet af dansk social sikring, når du kun er ansat hos en dansk arbejdsgiver eller samtidig er ansat hos en dansk arbejdsgiver og har et bijob hos en anden arbejdsgiver i dit bopælsland.

Hvis du er selvstændig

Hvis du bor i Danmark og driver selvstændig virksomhed i to eller flere EU/EØS-lande eller Schweiz, er du omfattet af dansk social sikring. En af betingelserne er, at du udøver mindst 25 procent af din virksomhed i Danmark. Dette omfang vurderes ud fra faktorer som arbejdstid, omsætning, antallet af leverede tjenesteydelser og indtægt. Det er ikke nødvendigt at arbejde inden for samme branche i de forskellige lande.

Hvis du Har Bopæl i Udlandet

Hvis du bor i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, når du arbejder i Danmark eller andre EU/EØS-lande, skal du kontakte de sociale myndigheder i det land, du bor i. Disse myndigheder vil vurdere, om du er omfattet af social sikring i deres land. Hvis de beslutter, at du er sikret i Danmark, vil de videresende din sag til Udbetaling Danmark.

For dem, der søger at arbejde i udlandet som danske statsborgere, er det afgørende at forstå og følge reglerne for social sikring. Dette sikrer, at du modtager de nødvendige sociale ydelser og forbliver omfattet af social sikring, uanset hvor du arbejder i verden. Vær opmærksom på, at reglerne og procedurerne kan ændre sig over tid, så det er vigtigt at konsultere de relevante myndigheder for de seneste opdateringer og vejledning.

Skriv en kommentar