Skatteregler i Danmark: Hvor Meget Betaler Man i Skat?

Hvis du er ny på arbejdsmarkedet og er usikker på, hvor meget du skal betale i skat, er du ikke alene. Skat kan være lidt komplekst at forstå, da der er mange regler at forholde sig til. Her på siden har vi udarbejdet en guide til dig, der gerne vil have en bedre forståelse af de vigtigste skatteregler. Læs med her, og bliv klogere på, hvad A-skat er, hvor meget man betaler i skat, og hvad der sker, hvis du har betalt for lidt i skat.

I Danmark har alle pligt til at betale skat af deres indkomst. Vores velfærdssamfund er opbygget på grundlag af skatteindtægter. Takket være skatterne har alle borgere i Danmark adgang til uddannelse, biblioteker og gratis lægehjælp. Men selvom vi alle skal betale skat og bidrage til samfundet, varierer det beløb, vi skal betale.

Skattetyper og Skattekort

Inden vi undersøger, hvor meget man betaler i skat, er det vigtigt at forstå de forskellige typer af skat. I det danske skattesystem taler vi om både A-skat og B-skat. A-skat er den skat, du betaler af din primære indkomst, som inkluderer løn, SU, dagpenge, pension, osv. A-skat bliver automatisk trukket fra din løn.

B-skat betaler du af din B-indkomst. B-indkomst er en indkomst, hvor der ikke automatisk bliver trukket skat. Dette gælder for eksempel freelancere eller personer, der har modtaget honorar for tjenester, som de selv skal indberette til SKAT.

Der er også forskellige skattekort tilgængelige, og her er en oversigt over, hvornår de anvendes:

 • Hovedkort: Bruges til din primære indkomst, dvs. hvor du tjener mest, f.eks. din fuldtidsstilling eller SU.
 • Bikort: Anvendes, når du har flere arbejdsgivere eller indkomstkilder. Hvis du f.eks. bruger dit hovedkort til SU’en, skal bikortet bruges til dit studiejob.
 • Frikort: Angiver det beløb, du kan tjene uden at skulle betale skat. Dette gælder for personer med lav indkomst.

Dit skattekort er digitalt og en del af din forskudsopgørelse, som kan findes i TastSelv på Skat.dk.

Trækprocenten Afgør Skattebetalingen

Hvor meget du betaler i skat afhænger af din trækprocent, som er baseret på din årsindkomst. Danmarks skattesystem er indrettet sådan, at personer med højere indkomster betaler mere i skat. Dette princippet, hvor de, der har mest, betaler mest, kaldes for progressiv beskatning.

Trækprocenten er den procentdel af din indkomst, der trækkes i skat. Den beregnes på baggrund af forskellige skatter, som man skal betale i Danmark, herunder statsskat, kommuneskat og eventuelt kirkeskat, hvis man er medlem af folkekirken. Statsskatten afhænger af din årsindkomst og afgør, om du betaler bundskat eller topskat.

I Danmark varierer trækprocenten normalt fra 37% til 53%. Arbejdsmarkedsbidraget, som er 8%, trækkes fra din løn før andre skatter. Det skal bemærkes, at du har et personligt fradrag, som er skattefrit. Dette fradrag påvirker, hvor meget af din indkomst der beskattes.

Fradrag er Dit Skattefrie Beløb

Fradrag er beløb, som du kan trække fra din indkomst, og som ikke beskattes. Alle har et personligt fradrag, som ikke beskattes. I 2021 er det personlige fradrag:

 • Hvis du er fyldt 18 år: 46.700 kr.
 • Hvis du er under 18 år: 36.900 kr.

Hvis din årsindkomst er lavere end det personlige fradrag, skal du ikke betale skat. Hvis din årsindkomst er højere, trækkes fradraget fra, før du beregner skatten. Der er også andre typer fradrag, såsom kørselsfradrag, håndværkerfradrag, fradrag for lejeindtægter, aktier, børne- og ægtefællebidrag, samt mange andre.

Hvad Får Man Udbetalt Efter Skat?

Hvor meget du får udbetalt i løn efter skat afhænger af din løn, fradrag og trækprocent. Det kan variere betydeligt fra person til person. Her er et fiktivt eksempel for at illustrere, hvordan du selv kan beregne din nettoløn:

 • Løn før skat: 37.000 kr. om måneden
 • Samlet fradrag: 7.500 kr. om måneden
 • Trækprocent: 38%
 • Arbejdsmarkedsbidrag: 8%

Eksempelberegning:

 • Samlet løn før skat: 37.000 kr.
 • Arbejdsmarkedsbidrag (8%): 2.960 kr. (37.000 x 0,92)
 • Fradrag (7.500 kr.): 29.040 kr. (34.040 – 7.500)
 • Trækprocent (38%): 16.454,8 kr. (26.540 x 0,62)
 • Nettoløn: 23.954,8 kr. (16.454,8 + 7.500)

I dette eksempel ender en person med en månedsløn på 37.000 kr. før skat med en nettomånedsløn på 23.954,8 kr. efter skat.

Hvis Du Har Betalt For Meget eller For Lidt i Skat

I marts hvert år er årsopgørelsen tilgængelig, og den viser, om du har betalt den korrekte mængde skat i løbet af året. Hvis du har betalt for meget i skat, får du overskydende skat tilbagebetalt. Hvis du derimod har betalt for lidt i skat, skal du betale restskat.

Overskydende skat bliver automatisk udbetalt til din NemKonto i midten af april. Hvis du skylder restskat, er du ansvarlig for at betale det. Fristen for betaling af restskat er den 1. juli. Det er vigtigt at overholde denne frist, da der ellers pålægges renter på den udestående skat.

For at undgå at skulle betale restskat er det vigtigt at have en præcis forventning til din årsindkomst og inkludere denne i din forskudsopgørelse. Ved at angive din årsindkomst nøjagtigt er sandsynligheden større for, at du betaler den korrekte skat i løbet af året og undgår overraskelser ved årsopgørelsen.

Skriv en kommentar