Psykologbehandling i Danmark: Adgang og Tilskud

I Danmark spiller psykologer en afgørende rolle i behandlingen af en bred vifte af psykiske problemer. Psykologer er fagfolk med en kandidatuddannelse og har mulighed for at opnå offentlig autorisation efter praktisk arbejde og supervision. Her vil vi udforske psykologbehandling i Danmark, herunder adgang, tilskud og målgrupper.

Uddannelse og Autorisation

Psykologer i Danmark gennemgår en omfattende kandidatuddannelse. Efter endt uddannelse har de mulighed for at opnå offentlig autorisation, som er afgørende for at kunne tilbyde behandling inden for sundhedssektoren. Kun privatpraktiserende psykologer med offentlig autorisation kan deltage i ordningen med offentligt tilskud.

Former for Behandling

Psykologer i Danmark er kvalificerede til at behandle en lang række psykiske problemer, herunder, men ikke begrænset til:

 1. Angst og Depression: Psykologer hjælper patienter med at tackle angst og depression, to af de mest udbredte psykiske lidelser i verden.
 2. Fobier: For patienter, der lider af fobier, kan psykologisk behandling være effektiv i at reducere deres angst og hjælpe dem med at håndtere deres frygt.
 3. Stress og Kriser: Stress og kriser kan påvirke alle på et eller andet tidspunkt i livet. Psykologisk støtte kan hjælpe med at tackle og overvinde disse udfordringer.
 4. Tab af Funktionsevne: Patienter, der oplever tab af funktionsevne som følge af ulykker eller sygdomme, kan drage fordel af psykologisk støtte til at tilpasse sig deres nye livssituation.
 5. Spiseforstyrrelser: Psykologer spiller også en vigtig rolle i behandlingen af spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi.
 6. Traumatiske Oplevelser: Personer, der har oplevet traumatiske begivenheder, kan få hjælp til at bearbejde og komme videre med deres liv.

Tilskud til Psykologbehandling

Som hovedregel skal patienter betale for psykologbehandling i Danmark. Dog kan visse grupper af patienter opnå forskellige former for økonomisk støtte eller fuld betaling gennem forsikringer, fagforeninger eller kommunale ordninger. Disse omfatter:

 1. Tilskud til Psykologbehandling: Nogle patienter kan opnå tilskud til psykologbehandling gennem det offentlige sundhedssystem. Dette kræver en henvisning fra en læge.
 2. Forsikringsdækning: Enkelte patienter kan være dækket af private sundhedsforsikringer, som kan omfatte psykologbehandling.
 3. Kommunal Hjælp: Kommuner i Danmark kan yde økonomisk hjælp til patienter, der ikke har råd til at betale for psykologbehandling, og hvor behandlingen anses for nødvendig og velbegrundet.
 4. Gratis Psykologisk Rådgivning: Der er også gratis psykologisk rådgivning til rådighed for specifikke målgrupper gennem forskellige organisationer og centre, som f.eks. Center for Seksuelt Misbrugte, Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen Sind og Det Nationale Sorgcenter.

Målgrupper for Psykologbehandling med Tilskud

Der er særlige målgrupper, der kan opnå tilskud til psykologbehandling i henhold til sundhedslovgivningen i Danmark. Disse omfatter blandt andet:

 • Ofre for røveri, vold og voldtægt
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge
 • Patienter ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til patienter ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Patienter, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der får provokeret abort efter 12. svangerskabsuge
 • Patienter, der har været ofre for incest eller seksuelle overgreb som børn
 • Unge over 18 år med let til moderat depression eller angst

Henvisning til Psykologbehandling

For at kvalificere sig til tilskud til psykologbehandling kræves en henvisning fra en læge. Henvisningen skal normalt udstedes inden for en bestemt tidsramme i forhold til begivenheden, der er årsag til henvisningen, og der er visse undtagelser, især for patienter med let til moderat depression eller angst.

Omfang af Tilskud

Som udgangspunkt kan der gives tilskud til op til 12 konsultationer pr. behandlingsforløb. Visse patienter med let til moderat depression eller angst kan dog modtage tilskud til yderligere 12 behandlinger efter henvisning fra en praktiserende læge.

Det er også vigtigt at bemærke, at patienter kan få tilskud til flere behandlingsforløb i forskellige situationer, for eksempel ved flere invaliderende sygdomme eller efter forskellige traumatiske begivenheder.

Udførelse af Psykologbehandling

Psykologer udfører behandling på individuel basis eller i grupper. De bruger forskellige metoder og teknikker, herunder terapi, smertehåndtering og rådgivning. Behandlingen finder normalt sted i psykologens praksis, men der er også mulighed for videokonsultationer og rådgivning pr. telefon eller e-mail.

Samlet set spiller psykologer en værdifuld rolle i at støtte og forbedre mental sundhed i Danmark. Med adgang til adskillige former for tilskud og støtte er det målet at sikre, at så mange som muligt kan drage fordel af deres ekspertise.

Skriv en kommentar