Økonomisk Hjælp til Folkepensionister i Danmark

Hvis du er pensionist, har du mulighed for at søge om forskellige økonomiske tillæg og ydelser, der kan hjælpe med at dække nogle af dine udgifter, såsom husleje, varme, tandpleje og medicin. Her er en oversigt over nogle af de økonomiske støttemuligheder til folkepensionister i Danmark:

Personligt Tillæg:

 • Hvis du befinder dig i en økonomisk vanskelig situation, kan du ansøge om et personligt tillæg.
 • Din kommune vurderer dine økonomiske forhold, herunder formue, social pension, andre indtægter og nødvendige udgifter, når de vurderer din ansøgning.
 • Ansøgning om personligt tillæg indsendes til din kommune via borger.dk.

Personlig Tillægsprocent:

 • Din personlige tillægsprocent bestemmer, hvor meget ekstra støtte og tillæg du kan være berettiget til ud over din pension.
 • Den bruges til at beregne varmetillæg, ældrecheck og helbredstillæg.
 • Udbetaling Danmark fastsætter din personlige tillægsprocent, og den kan ændre sig i løbet af året afhængigt af ændringer i din indkomstgrundlag.
 • Du kan finde din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse.

Ældrecheck:

 • Folkepensionister kan være berettiget til ældrecheck afhængigt af deres personlige tillægsprocent og likvide formue pr. 1. januar.
 • Ældrechecken udbetales normalt automatisk til de berettigede en gang om året, ofte sidst i januar, som en del af folkepensionen.
 • Din likvide formue inkluderer penge i banken, kontanter, værdipapirer og eventuelle nedsparingslån.

Licens/Mediecheck:

 • Licensen blev gradvist reduceret og er siden 2022 fuldt finansieret via en reduktion i personfradraget.
 • Mediechecken er en skattepligtig tillæg til folkepensionister og førtidspensionister (tilkendt før 2003) med en personlig tillægsprocent på 100.
 • Mediechecken udbetales automatisk til berettigede sammen med folke- eller førtidspension sidst i januar.

Boligydelse:

 • Folkepensionister kan ansøge om boligstøtte, uanset om de bor i leje-, andels- eller ejerbolig. Støtte til andels- og ejerboliger udbetales som lån.
 • Beløbet afhænger af flere faktorer, inklusive husleje, boligstørrelse, antal beboere og indkomst og formue for alle beboere.
 • Ansøgning om boligstøtte indsendes via borger.dk.

Varmetillæg:

 • Folkepensionister kan ansøge om varmetillæg til at hjælpe med dækning af varmeudgifter.
 • Tillægget dækker en del af varmeudgifterne, og der er et maksimumbeløb for, hvor meget du kan modtage.
 • Størrelsen på varmetillægget afhænger af din personlige tillægsprocent.
 • Du skal vedhæfte dokumentation for dine varmeudgifter for de seneste tre år i ansøgningen.

Helbredstillæg:

 • Du kan få almindeligt helbredstillæg til udgifter som medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi og flere andre behandlinger, hvis de er støttet af sundhedsloven.
 • Dette tillæg dækker op til 85% af dine udgifter.
 • Der er også mulighed for udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller eller fodbehandling efter ansøgning.
 • Størrelsen af helbredstillægget afhænger af din personlige tillægsprocent og din likvide formue, inklusive bankindskud, kontanter, værdipapirer og nedsparingslån.

Det er vigtigt at huske, at regler og betingelser for disse økonomiske støtteordninger kan ændre sig over tid, så det er en god idé at holde dig opdateret på borger.dk eller kontakte din kommune for de seneste oplysninger og vejledning.

Skriv en kommentar