Bliv en dygtig indretningskonsulent på School of Interior Design Copenhagen

Uddannelsens varighed og form

24 måneder

Heltid/deltid

Uddannelsessted og links

Skolens hjemmeside

Studievejledning i særklasse

Vi anerkender denne udbyder for at levere en fremragende studievejledning. Vores anerkendelse gives til udbydere, der er effektive og hurtige til at reagere på forespørgsler.

Om uddannelsen

Drømmer du om en karriere inden for indretning? Har du en passion for at hjælpe familie og venner med deres indretningsbehov? Vil du tage det næste skridt og blive en dygtig indretningskonsulent? Så er uddannelsen til indretningskonsulent på School of Interior Design Copenhagen (SIDC) det rette valg for dig.

SIDC tilbyder en fleksibel uddannelse til indretningskonsulent, hvor der er fokus på faglig kvalitet og studiehjælp.

Uddannelsens struktur

Uddannelsen består af 15 moduler, og hvert modul afsluttes med et projekt, som du skal udføre og indsende til skolen for evaluering. Hvert modul har et overordnet tema og omfatter flere forskellige fagemner. Du vil modtage karakterer og kommentarer på de enkelte fagelementer i hvert projekt efter skolens evaluering.

Hvis du har spørgsmål om karakterer eller kommentarer fra skolens lærere og konsulenter, kan du altid kontakte skolen for uddybende forklaringer.

Studiehjælp

Under hele uddannelsesforløbet overvåges du af kompetente fagfolk, som evaluerer dine projekter og står til rådighed for studiehjælp. Skolen tilbyder individuel vejledning under hele uddannelsen. Studiehjælp ydes af skolens lærere og konsulenter og kan gives via telefon eller e-mail. Hvis telefon- og e-mailvejledning ikke er tilstrækkelig, tilbydes også personlig vejledning på skolens kontorer i København eller i Odense.

Du kan få hjælp og vejledning om forskellige aspekter af uddannelsen, herunder hvordan du kommer godt i gang, planlægning af studieforløb, forklaring af opgaveformuleringer, eksamensforberedelse, og meget mere. Der er ingen begrænsninger for, hvor meget du kan benytte dig af studiehjælpen.

Uddannelsens fleksibilitet

Du har 24 måneder til at gennemføre uddannelsen, og studietiden kan forlænges med yderligere 12 måneder ved at tage en studiepause. Studieforløbet tilrettelægges individuelt uden faste afleveringsfrister for projekter. Den gennemsnitlige studietid er 20 måneder, eksklusive studiepauser. Uddannelsen er designet med tanke på, at de fleste studerende har fast arbejde ved siden af studierne, og derfor kan tilpasse studieindsatsen efter deres tidsplan.

Forskellige indgangsvinkler til uddannelsen

Studerende på SIDC kommer med forskellige baggrunde og mål med deres uddannelse. Nogle arbejder allerede inden for branchen eller et relateret område og ønsker at styrke deres faglige kompetencer. Andre tager uddannelsen som en opkvalificering for at kunne søge adgang til andre uddannelser eller for at realisere drømmen om at blive selvstændig indretningskonsulent. Der er også dem, der tager uddannelsen af interesse for indretningsfaget eller blot for at prøve noget nyt. For erhvervsuddannede som dekoratører, malere og tekniske designere kan uddannelsen være en måde at opgradere deres eksisterende kvalifikationer og skabe en mere spændende karriere.

Karrieremuligheder for indretningskonsulenter

Efter endt uddannelse fra SIDC åbner der sig forskellige karrieremuligheder inden for indretningsverdenen. Typiske jobfunktioner og -titler omfatter:

  • Ansat i møbelhuse eller køkken-badforretninger som indretningskonsulent, sælger eller indkøber.
  • Konsulent eller fastansat i møbelvirksomheder eller producenter af inventar.
  • Projektansat med opgaver inden for indretning på arkitekt- eller designkontorer.
  • Konsulent i kommuner og regioner med fokus på udvikling af indretnings- og inventarløsninger.
  • Selvstændig erhvervsdrivende indretningskonsulent.

Hvorfor vælge School of Interior Design Copenhagen?

  • Fleksibilitet: Du bestemmer dit eget arbejdstempo.
  • Faglighed: Uddannelsen er udviklet i samarbejde med erfarne konsulenter og fagfolk.
  • Kreativt frirum: Udfold din kreativitet og opnå faglig kompetence.

Pris

  • Kontantbetaling: 17.800,00 kr.
  • Delbetaling: 19.800,00 kr. (24 delbetalinger á 825,00 kr.).

Eksamen og diplom

Den afsluttende eksamensopgave er helhedsorienteret og indeholder en opsummering af alle tidligere projekter. Efter endt uddannelse udsteder skolen et uddannelsesbevis samt et diplom.

Skriv en kommentar