Guide til SU i Udlandet og Udlandsstipendium

Hvis du overvejer at studere i udlandet, enten for et semester eller som en del af din fulde uddannelse, er det vigtigt at forstå reglerne for SU og mulighederne for at få udlandsstipendium. Her er en guide til alt, hvad du behøver at vide om at studere i udlandet og de tilhørende regler om SU og udlandsstipendier.

SU til Semestre i Udlandet

Kan du tage din SU med til udlandet? Ja, hvis du allerede er indskrevet på en dansk uddannelsesinstitution, kan du søge om at få din SU med til udlandet for et eller flere semestre. For at kunne tage din SU med, skal du opfylde de almindelige betingelser for at få SU. Disse betingelser inkluderer:

 • Du skal være studieaktiv på din uddannelse.
 • Du skal søge om SU i minSU.
 • Du skal være fyldt 18 år for at modtage SU.
 • Du må ikke tjene for meget ved siden af din SU.
 • Du må ikke modtage anden offentlig støtte til dine leveomkostninger.
 • Du skal være dansk statsborger. Hvis du er udenlandsk statsborger, kan du muligvis få SU, hvis du kan ligestilles med danske statsborgere.
 • Du og din uddannelse skal opfylde de betingelser, der knytter sig til den type uddannelse, du søger SU til.

Hvis du opfylder disse betingelser, kan du søge om at få din SU med til udlandet.

Kan jeg tage min SU med til udlandet? Ja, hvis du er indskrevet på en dansk uddannelsesinstitution og tager på et studieophold i udlandet. Dette kræver dog, at dit studieophold er en del af din danske uddannelse, og at din danske uddannelsesinstitution godkender fuld merit for dit udlandsophold. Du kan kun få SU svarende til den tidsperiode, som studieopholdet giver merit for.

Skal jeg søge om at tage SU med til udlandet? Nej, når din danske uddannelsesinstitution har godkendt dit studieophold i udlandet, behøver du ikke at søge særskilt om at få SU med til udlandet. Din SU vil fortsat blive udbetalt som normalt under studieopholdet.

SU til en Hel Uddannelse i Udlandet

Hvis du planlægger at tage en hel uddannelse i udlandet, kan du også søge om at tage din SU med. Der er en række betingelser, du skal opfylde for at være berettiget til SU under en fuld uddannelse i udlandet:

 • Din uddannelse skal være godkendt.
 • Du skal have haft ophold i Danmark i en samlet periode på mindst 2 år inden for de sidste 10 år.
 • Hvert trin på din uddannelse skal godkendes hver for sig.
 • Du skal sende dokumentation for din studieaktivitet to gange om året.

Du kan tjekke, om din uddannelse allerede er godkendt på Fast Track-listen, som er en liste over uddannelsessteder og uddannelser, der er godkendt til SU og eventuelt udlandsstipendium. Hvis din uddannelse ikke er på listen, skal du søge om godkendelse.

Udlandsstipendium

Hvis du planlægger at tage en del af din kandidat/master eller en hel kandidat/master-uddannelse i udlandet, kan du ansøge om at få et udlandsstipendium. Dette stipendium skal dække studieafgiften på visse udenlandske uddannelsessteder. For at være berettiget til et udlandsstipendium skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal have ret til SU.
 • Du skal være optaget på en dansk uddannelse.
 • Du skal have mindst ét SU-klip tilbage eller en slutlånsrente.
 • Du skal have godkendt fuld merit på din danske uddannelse.
 • Du skal være optaget på en udenlandsk betalingsuddannelse.
 • Du skal betale studieafgift til dit udenlandske uddannelsessted.

Udlandsstipendiet kan gives i op til 2 år, svarende til 120 ECTS-point.

Ansøgning og Ansøgningsfrister

Når du er optaget på din uddannelse i udlandet, kan du ansøge om udlandsstipendium. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for dit navn, uddannelsesstedets navn, studieretning, studieafgiftens beløb og betalingsdato. Faktura og kvittering skal være stemplet og underskrevet af dit uddannelsessted.

Du skal ansøge senest inden afslutningen af den uddannelsesperiode, som udlandsstipendiet skal dække. Det vil sige, at du skal ansøge, før uddannelsesperioden er afsluttet. Hvis du ikke dokumenterer din studiefremdrift, skal du tilbagebetale det udbetalte udlandsstipendium for det næste studieår.

Andre Spørgsmål

Dette er nogle af de mest almindelige spørgsmål om SU og udlandsstipendier. Hvis du har yderligere spørgsmål eller er i tvivl, anbefales det at kontakte SU-kontoret på dit uddannelsessted for specifikke oplysninger om din situation.

Skriv en kommentar